مهدیه آمل

مهدیه شهرستان آمل درسال 1354 تاسیس وشروع به کار کرده است

بانک رسانه مهدیه آمل

بایگانی

نويسندگان

پربحث ترين ها

حسینیه

معرفی کتاب مهدوی

پیوندهای تصویری

bayanbox.ir bayanbox.ir bayanbox.ir

پيوندها

شهدای شاخص

سایت علما و مراجع

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حدیث و قرآن» ثبت شده است

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 10 (+پوستر)

 بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 10 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 10 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 1005 کیلوبایت

91. بر سر غذا از همه زودتر حاضر می شد و از همه دیرتر دست می کشید.
92. تا گرسنه نمی شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن منصرف می شد.
93. معده اش هیچ گاه دو غذا را در خود جمع نکرد.
94. در غذا هرگز آروغ نزد.
95. تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمی خورد.
96. بعد از غذا دستها را می شست و روی خود می کشید.
97. وقت آشامیدن سه جرعه آب می نوشید؛ اول آنها بسم الله و آخر آنها الحمدلله.
98. از دوشیزگان پرده نشین با حیاتر بود.
99. چون می خواست به منزل وارد شود سه بار اجازه می خواست.
100. اوقات داخل منزل را به سه بخش تقسیم می کرد: بخشی برای خدا، بخشی برای خانواده و بخشی برای خودش بود و وقت خودش را نیز با مردم قسمت می کرد.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 9 (+پوستر)

 بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 9 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 9 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 952 کیلوبایت

81. ژولیده مو بودن را کراهت می دانست.
82. همیشه خوشبو بود و بیشترین مخارج آن حضرت برای خریدن عطر بود.
83. همیشه با وضو بود و هنگام وضو گرفتن مسواک می زد.
84. نور چشم او در نماز بود و آسایش و آرامش خود را در نماز می یافت.
85. ایام سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هرماه را روزه می داشت.
86. هرگز نعمتی را مذمت نکرد.
87. اندک نعمت خداوند را بزرگ می شمرد.
88. هرگز از غذایی تعریف نکرد یا از غذایی بد نگفت.
89. موقع غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود.
90. در سر سفره از جلوی خود غذا تناول می فرمود.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 8 (+پوستر)

 بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 8 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 8 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 957 کیلوبایت

71. روی خاک می نشست و روی خاک غذا می خورد.
72. روی زمین می خوابید.
73. کفش و لباس را خودش وصله می کرد.
74. با دست خودش شیر می دوشید و پای شتر ش را خودش می بست.
75. هر مرکبی برایش مهیا بود سوار می شد و برایش فرقی نمی کرد.
76. هرجا می رفت عبایی که داشت به عنوان زیر انداز خود استفاده می کرد.
77. اکثر جامه های آن حضرت سفید بود.
78. چون جامه نو می پوشید جامه قبلی خود را به فقیری می بخشید.
79. جامه فاخری که داشت مخصوص روز جمعه بود.
80. در هنگام کفش و لباس پوشیدن همیشه از سمت راست آغاز می کرد.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 7 (+پوستر)

 بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 7 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 7 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 999 کیلوبایت

1. مزاح می کرد اما به بهانه مزاح و خنداندن، حرف لغو و باطل نمی زد.
62. نام بد را تغییر می داد و به جای آن نام نیک می گذاشت.
63. بردباری اش همواره بر خشم او سبقت می گرفت.
64. از برای فوت دنیا ناراحت نمی شد و یا به خشم نمی آمد.
65. از برای خدا آنچنان به خشم می آمد که دیگر کسی او را نمی شناخت
66. هرگز برای خودش انتقام نگرفت مگر آنکه حریم حق شکسته شود.
67. هیچ خصلتی نزد آن حضرت منفورتر از دروغگویی نبود.
68. در حال خشنودی و نا خشنودی جز یاد حق بر زبان نداشت.
69. هرگز درهم و دیناری نزد خود پس انداز نکرد .
70. در خوراک و پوشاک چیزی زیادتر از خدمتکارانش نداشت.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 6 (+پوستر)

 بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 6 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 6 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 1.04 مگابایت

51. عزیزترین افراد نزد او کسی بود که خیرش بیشتر به دیگران می رسید.
52. احدی از محضر او نا امید نبود و می فرمود « برسانید به من حاجت کسی را که نمی تواند حاجتش را به من برساند.»
53. هرگاه کسی از او حاجتی می خواست اگر مقدور بود روا می فرمود و گرنه با سخنی خوش و با وعده ای نیکو او را راضی می کرد.
54. هرگز جواب رد به درخواست کسی نداد مگر آنکه برای معصیت باشد.
55. پیران را بسیار اکرام می کرد و با کودکان بسیار مهربان بود.
56. غریبان را خیلی مراعات می کرد.
57. با نیکی به شروران، دل آنان را به دست می آورد و مجذوب خود می کرد.
58. همواره متبسم بود و در عین حال خوف زیادی از خدا بردل داشت .
59. چون شاد می شد چشم ها را بر هم می گذاشت و خیلی اظهار فرح نمی کرد.
60. اکثر خندیدن آن حضرت تبسم بود و صدایش به خنده بلند نمی شد .

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 5 (+پوستر)

 بانک تصویر بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 5 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 5 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 1 مگابایت

41. از بیماران عیادت می کرد اگرچه دور افتاده ترین نقطه مدینه بود.
42. سراغ اصحاب خود را می گرفت و همواره جویای حال آنان می شد.
43. اصحاب را به بهترین نام هایشان صدا می زد.
44. با اصحابش در کارها بسیار مشورت می کرد و بر آن تاکید می فرمود.
45. در جمع یارانش دایره وار می نشست و اگر غریبه ای بر آنان وارد می شد نمی توانست تشخیص دهد که پیامبر کدامیک از ایشان است.
46. میان یارانش انس و الفت برقرار می کرد.
47. وفادارترین مردم به عهد و پیمان بود.
48. هرگاه چیزی به فقیر می بخشید به دست خودش می داد و به کسی حواله نمی کرد.
49. اگر در حال نماز بود و کسی پیش او می آمد نمازش را کوتاه می کرد.
50. اگر در حال نماز بود و کودکی گریه می کرد نمازش را کوتاه می کرد.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 4 (+پوستر)

 بانک تصویر بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 4 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 4 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 1012 کیلوبایت

31. کار نیک را تحسین و تشویق می فرمود و کار بد را تقبیح می نمود و از آن نهی می کرد.
32. آنچه موجب صلاح دین و دنیای مردم بود به آنان می فرمود و مکرر می‌گفت هرآنچه حاضران از من می شنوند به غایبان برسانند.
33. هرکه عذر می آورد عذر او را قبول می کرد.
34. هرگز کسی را حقیر نمی شمرد.
35. هرگز کسی را دشنام نداد و یا به لقب های بد نخواند.
36. هرگز کسی از اطرافیان و بستگان خود را نفرین نکرد.
37. هرگز عیب مردم را جستجو نمی کرد.
38. از شر مردم برحذر بود ولی از آنان کناره نمی گرفت و با همه خوشخو بود.
39. هرگز مذمت مردم را نمی کرد و بسیار مدح آنان نمی گفت.
40. بر جسارت دیگران صبر می فرمود و بدی را به نیکی جزا می داد.

۰

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 3 (+پوستر)

 بانک تصویر بخش خبری مهدیه آمل حدیث و قرآن زندگی درمکتب اهل بیت(ع)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 3 (+پوستر)

درس از سبک زندگی پیامبر (ص) 3 (+پوستر)

دریافت تصویر با کیفیت اصلی
حجم: 1009 کیلوبایت

21. کسی را بر لغزش و خطای در سخن مواخذه نمی کرد.
22. هرگز با کسی جدل و منازعه نمی کرد.
23. هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد مگر آنکه حرف لغو و باطل بگوید.
24. پاسخ به سوالی را چند مرتبه تکرار می کرد تا جوابش بر شنونده مشتبه نشود.
25. چون سخن ناصواب از کسی می شنید. نمی فرمودـ« چرا فلانی چنین گفت» بلکه می فرمود « بعضی مردم را چه می شود که چنین می گویند؟»
26. با فقرا زیاد نشست و برخاست می کرد و با آنان هم غذا می شد.
27. دعوت بندگان و غلامان را می پذیرفت.
28. هدیه را قبول می کرد اگرچه به اندازه یک جرعه شیر بود.
29. بیش از همه صله رحم به جا می آورد.
30. به خویشاوندان خود احسان می کرد بی آنکه آنان را بر دیگران برتری دهد.