مهدیه آمل

مهدیه شهرستان آمل درسال 1354 تاسیس وشروع به کار کرده است

بانک رسانه مهدیه آمل

حسینیه

معرفی کتاب مهدوی

بایگانی

نويسندگان

پربحث ترين ها

پیوندهای تصویری

bayanbox.ir bayanbox.ir bayanbox.ir

پيوندها

۳۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بانک صوت» ثبت شده است

۰

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه سوم

 کتابخانه بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل آیت الله یزدان پناه نیاکی کتاب اسرار نماز

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه سوم

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه سوم

حضرت آیت الله سیدیدالله یزدان‌پناه نیاکی، از استادان سطوح عالی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه قم هستند. معظم‌له در طول بیش از بیست سال تدریس حکمت و عرفان در حوزه علمیه، شاگردان پرشماری را پرورش داده و کتاب‌ها و مواد درسی متعددی را تدریس فرموده‌اند.

معرفی کتاب‌های منتشر شده حضرت استاد یزدان‌پناه نیاکی

فایل صوتی درس کتاب اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه سوم


دریافت جلسه چهل وهفتم

دریافت جلسه چهل وهشتم

دریافت جلسه چهل ونهم

دریافت جلسه پنجاهم

دریافت جلسه پنجاه ویکم

دریافت جلسه پنجاه ودوم

دریافت جلسه پنجاه وسوم

دریافت جلسه پنجاه وچهارم

دریافت جلسه پنجاه وپنجم

دریافت جلسه پنجاه وششم

دریافت جلسه پنجاه وهفتم

دریافت جلسه پنجاه هشتم

دریافت جلسه پنجاه ونهم

دریافت جلسه شصتم

دریافت جلسه شصت ویکم

دریافت جلسه شصت ودوم

منبع سایت شهدای نیاک

۰

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه دوم

 کتابخانه بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل آیت الله یزدان پناه نیاکی کتاب اسرار نماز

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه دوم

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه دوم

حضرت آیت الله سیدیدالله یزدان‌پناه نیاکی، از استادان سطوح عالی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه قم هستند. معظم‌له در طول بیش از بیست سال تدریس حکمت و عرفان در حوزه علمیه، شاگردان پرشماری را پرورش داده و کتاب‌ها و مواد درسی متعددی را تدریس فرموده‌اند.

معرفی کتاب‌های منتشر شده حضرت استاد یزدان‌پناه نیاکی

فایل صوتی درس کتاب اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه دوم

دریافت جلسه بیست ویکم

دریافت جلسه بیست ودوم
دریافت جلسه بیست وسوم
دریافت جلسه بیست وچهارم
دریافت جلسه بیست وپنجم
دریافت جلسه بیست وششم
دریافت جلسه بیست وهفتم
دریافت جلسه بیست وهشتم
دریافت جلسه بیست ونهم
دریافت جلسه سی ام
دریافت جلسه سی ویکم
دریافت جلسه سی ودوم
دریافت جلسه سی وسوم
دریافت جلسه سی وچهارم
دریافت جلسه سی وپنجم
دریافت جلسه سی وششم
دریافت جلسه سی وهفتم
دریافت جلسه سی وهشتم
دریافت سی ونهم
دریافت جلسه چهلم


دریافت جلسه چهل ویکم


دریافت جلسه چهل ودوم

دریافت جلسه چهل وسوم

دریافت جلسه چهل وچهارم

دریافت جلسه چهل وپنجم

دریافت جلسه چهل وششم

منبع سایت شهدای نیاک

۰

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه اول

 کتابخانه بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل آیت الله یزدان پناه نیاکی کتاب اسرار نماز

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه اول

اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)مجموعه اول

حضرت آیت الله سیدیدالله یزدان‌پناه نیاکی، از استادان سطوح عالی فلسفه و عرفان در حوزه علمیه قم هستند. معظم‌له در طول بیش از بیست سال تدریس حکمت و عرفان در حوزه علمیه، شاگردان پرشماری را پرورش داده و کتاب‌ها و مواد درسی متعددی را تدریس فرموده‌اند.

معرفی کتاب‌های منتشر شده حضرت استاد یزدان‌پناه نیاکی

فایل صوتی درس کتاب اسرارنماز (استاد سید یدالله یزدان پناه نیاکی)
دریافت جلسه اول
دریافت جلسه دومدریافت سومدریافت چهارمدریافت جلسه پنجمدریافت جلسه ششمدریافت جلسه هفتمدریافت جلسه هشتمدریافت جلسه نهمدریافت جلسه دهمدریافت جلسه یازدهمدریافت جلسه دوازدهمدریافت جلسه سیزدهمدریافت جلسه چهاردهمدریافت جلسه پانزدهمدریافت جلسه شانزدهمدریافت جلسه هفدهمدریافت جلسه هجدهمدریافت جلسه نوزدهمدریافت جلسه بیستم

منبع سایت شهدای نیاک

۰

شب دهم محرم: دعوت به امامت در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب دهم محرم: دعوت به امامت در سیره حسینی علیه السلام

امام حسین علیه السلام: دوازده هدایت‌ یافته، از ما هستند. نخستینِ آنان، امیر مؤمنان، على بن ابى طالب است و آخرینشان، نُهمین فرزند از نسل من است که حق را بر پا مى‌ دارد. خدا، زمین را پس از مرگ، به وسیلۀ او زنده مى‌ کند و دین حق را به وسیلۀ او بر همۀ دین‌ ها غلبه مى‌ دهد، هر چند مشرکان را ناخوش آید. او را غیبتى است که در آن، گروه‌ هایى مرتد مى‌ شوند و برخى دیگر، در دین، ثابت‌ قدم مى‌ مانند و آزار مى‌ بینند و به آنان گفته مى‌ شود: «این وعده، کِى محقّق مى‌ شود، اگر راست مى‌ گویید؟» بدانید که شکیبا در برابر آزار و انکار دیگران در غیبت او، به منزلۀ جهاد کنندۀ با شمشیر در پیشاپیشِ پیامبر خداست.

با سلام بر امام حسین ع وارد شوید

۰

شب نهم محرم: جانبازی و شهادت طلبی در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب نهم محرم: جانبازی و شهادت طلبی در سیره حسینی علیه السلام

شب نهم محرم: جانبازی و شهادت طلبی در سیره حسینی علیه السلام

حسین بن على علیه السلام، براى یارانش سخنرانى کرد و خداى را سپاس گفت و ستود و سپس فرمود: «اى مردم! قلّاده مرگ براى فرزندان آدم، چونان گردنبند بر گردن دختر جوان است [و حتمى است]، و اشتیاقى فراوان به دیدار گذشتگانم دارم، چونان اشتیاق یعقوب به یوسف و برادرش. به راستى که مرا قتلگاهى است که آن را ملاقات مى‌کنم و گویا به بندهایم مى‌نگرم که درندگان بیابان‌ها، آنها را از هم مى‌گسلند و شکم‌هاى خود را از آن مى‌آکنند.»

با سلام برامام حسین علیه السلام واردشوید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۰

شب هشتم محرم: شجاعت در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب هشتم محرم: شجاعت در سیره حسینی علیه السلام

شب هشتم محرم: شجاعت در سیره حسینی علیه السلام

در قرآن کریم، خداوند متعال در توصیف ویژگی های مردان الهی و مبلغان راه حقیقت، شجاعت و شهامت را یکی از بارزترین صفات و خصلت های آنان بر می شمارد. حضرت ابا عبد الله الحسین علیه السلام یکی از نمونه های برجسته از مبلغان با شهامت پیام های الهی است که این خصلت ستوده را از جدش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرمؤمنان علی علیه السلام به ارث برده بود و از همان دوران کودکی و نوجوانی به صراحت لهجه و بی باکی و شجاعت معروف بود و در گفتار و کردار، روحیه قوی و عظمت نفس خود را نشان می داد؛ چنانکه در کتاب کشف الغمة آمده است: شجاعت امام حسین علیه السلام مَثَل زدنى است و پایدارى‌اش در تنگناى جنگ، پسینیان و پیشینیان را [از همسانى و هماوردى] عاجز ساخته است و استوارى‌اش به گاه دعوت به مبارزه، به استوارى کوه مى‌مانَد و گام پیش نهادنش در تنگناهاى جنگ، همچون جلو آمدن مرگ است و ایستادگى‌اش در برابر این نابه‌کاران، با ایستادگى نیایَش صلى الله علیه و آله در جنگ بدر به سنجش در آمد و هم‌سنگ شد.

با سلام برامام حسین علیه السلام وارد شوید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۰

شب هفتم محرم: معیشت و اقتصاد در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب هفتم محرم: معیشت و اقتصاد در سیره حسینی علیه السلام

شب هفتم محرم: معیشت و اقتصاد در سیره حسینی علیه السلام

در آیات قرآن کریم و همچنین در روایات فراوانی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده است، بر اهمیت کسب روزی حلال و نقش آن در شکل گیری شخصیت انسان و رسیدن به سعادت ابدی تأکید شده است؛ به نحویکه تحصیل مال حلال و پرهیز از مال حرام در ردیف بالاترین مراتب عبادت خداوند متعال نیز قرار گرفته است؛ اما باید توجه داشت که اگر چه سلامت روح در گرو استفاده صحیح و مطلوب از مال حلال است و بی‌توجهی به این موضوع، عوارض و پیامدهای منفی و مخربی را برای انسان به وجود می‌آورد، ولی دغدغه تأمین رفاه بیشتر، فرد را به فکر عبور از خط قرمزها و کسب درآمد از راه غیر حلال می‌اندازد و نتیجه آن، خروج برکت از زندگى و ورود بدبختى به آن است که پیامدهاى منفى به بار می‌آورد و گره‌هاى کور و مشکلات ناشناخته‌اى را به وجود می‌آورد و فشارهاى روانى را افزایش می‌دهد و در نتیجه نارضایتی را در محیط خانواده به اوج خود می‌رساند. امام حسین علیه السلام می فرماید: مالت اگر برای تو نباشد، تو برای اویی. پس آن را باقی مگذار، که برایت باقی نمی ماند، و آن را بخور، پیش از آن که تو را بخورَد!

با سلام برامام حسین علیه السلام وارد شوید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۰

«بعثت خون»

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل رهبری انقلاب

«بعثت خون»

«بعثت خون»

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین
این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
امام خمینی(ره)
همزمان با فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان،حضرت امام حسین علیه‌السلام، پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، ویژه نامه‌ای صوتی، با عنوان «بعثت خون» منتشر کرده است.
این مجلس عزاداری اینترنتی، شامل دو بخش «منبر و عزاداری» است. در بخش «منبر»، سخنان رهبر معظم انقلاب درباره بصیرت عوام و خواص و نقش آن در وقوع حوادث سال شصت و یکم هجری قمری، عبرت‌ها و تحلیل واقعه‌ی عاشورا پخش می‌شود. بخش دوم نیز، برنامه‌ی عزاداری «ترکیبی» است در عزای شهادت سید و سالار شهیدان و یاران باوفای او که در دهه اول محرم، هر روز بر روی خروجی سایت، در اختیار عزاداران حسینی قرار خواهد گرفت.

روضه اباعبدالله(ع)، محرم 1432 منبر عزاداری
فصل اول، فصل بی‌وفایی سرانجام نامه‌های کوفیان میوه‌های رسیده‌ی کوفه!
فصل دوم، فصل آزادگی  بصیرت برای همه تاختن حرّ تا بهشت
فصل سوم، فصل یتیمی معنی همراهی خانواده با امام کاخ یزید
فصل چهار، فصل یاران انواع خواص طرفدار حق یاران؛ شمع و پروانه
فصل پنحم، فصل آخرین یاور مباهله امام حسین(ع) در رثای عبدالله بن حسن(ع)
فصل ششم، فصل طعم عسل معنای تضعیف مجلس عزای اباعبدالله در رثای قاسم بن حسن(ع)
فصل هفتم، فصل عطش تکلیف اصلی سیدالشهدا(ع) در سوگ شیرخواره اباعبدالله
فصل هشتم، فصل پیامبر دوباره اشک، خاصیت عاطفی دنیای اسلام مقتل خوانی حضرت علی‌اکبر(ع)
فصل نهم، فصل علمدار نشانه‌های حضرت اباالفضل(ع) شهادت حضرت اباالفضل(ع)
فصل دهم،‌ فصل وداع عظمت مقام زینب کبری(س) امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
فصل یازدهم، فصل عاشقی بعثت خون سیدالشهدا(ع) فصل عاشقی
فصل آخر، فصل انتقام - یا لثارات الحسین(ع)

۰

شب ششم محرم: مواسات و همدلی مؤمنانه در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب ششم محرم: مواسات و همدلی مؤمنانه در سیره حسینی علیه السلام

شب ششم محرم: مواسات و همدلی مؤمنانه در سیره حسینی علیه السلام

دین مبین اسلام، که دینی مملو از مهربانی و محبت است، همواره افراد جامعه اسلامی را به انجام کارهای خیر و رفع حاجات مردم توصیه کرده است و این مهم همواره مورد توصیه و تأکید بزرگان دینی نیز بوده است؛ از همین رو امام حسین علیه السلام نیازها و درخواست‌های مردم را نعمتی از جانب خداوند دانسته و فرموده است: بدانید که نیازهای مردم به شما، از نعمت‌های الهی بر شماست، پس از این نعمت‌ها خسته نشوید.» همچنین در روایات آمده است که امام حسین علیه السلام، میهمان را اکرام می کرد و به خواهان می بخشید و با خویشاوند می پیوست و به فقیر می رساند و به نیازخواه کمک می کرد و برهنه را می پوشاند و گرسنه را سیر می کرد و به بدهکار عطا می نمود و ناتوان را دستگیری می کرد و بر یتیم دلسوزی می کرد و به نیازمند یاری می رساند و کمتر می شد که مالی به او برسد و آن را تقسیم نکند.

با سلام برامام حسین علیه السلام وارد شوید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

۰

شب پنجم محرم: آداب معاشرت در سیره حسینی علیه السلام

 بانک صوت بخش خبری مهدیه آمل مناسبتهای مذهبی شهادت امام حسین(ع) ماه محرم بانک مداحی حسینیه مجازی مهدیه شهرستان آمل ویژه نامه شب های محرم

شب پنجم محرم: آداب معاشرت در سیره حسینی علیه السلام

شب پنجم محرم: آداب معاشرت در سیره حسینی علیه السلام

امام حسین علیه السلام: برترین مردم در برقرارى پیوند، کسى است که با شخصى که از او گسسته بپیوندد و ریشه ها در رستنگاه خود مى مانند و شاخه ها برمى کشند. هر کس (در همین دنیا) خیرى به برادرش رساند، چون فرداى [قیامت] بر او درآید، آن را مى یابد و هر کس که از احسان خود به برادرش [خشنودى] خداى تبارک و تعالى را بخواهد، خداوند به هنگام نیازش، پاداش او را مى دهد و بیشتر از آن که بخشیده، بلاهاى دنیوى را از او دور مى کند و هر کس اندوه مؤمنى را بزداید، خداوند اندوه دنیا و آخرت را از او بزداید و هر کس نیکى کند، خداوند به او نیکى کند و خداوند نیکوکاران را دوست مى دارد.

با سلام برامام حسین علیه السلام واردشوید

منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه

فرشیان عرشی (لطفا برای نمایش تصاویرباکیفیت برروی تصویرموردنظرکلیک کرده وتصویررا در رایانه تان ذخیره کنید)

تصاویربرگزیده